Πρώτη ύλη


 Η ΑΛ.Μ.ΜΕ δίνει μεγάλη προσοχή στην ποιότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί για τα προϊόντα της, εφαρμόζοντας όλους του διεθνείς κανονισμούς διασφάλισης της ποιότητας, την οποία προμηθεύεται κυρίως από τους συνεταιρισμούς μέλη της.

 Κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας των πρώτων υλών , γίνεται εφαρμογή του AGRO 2.1 & AGRO 2.2 που είναι γνωστό και σαν Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής (Integrated Crop Management).

 Η ΑΛ.Μ.ΜΕ εφαρμόζει μεθόδους πλήρης παρακολούθησης και καταγραφής των εφαρμογών (φυτοφαρμάκων,λιπασμάτων κτλ) που κάνουν οι καλλιεργητές μέλη των τριών συνεταιρισμών σε ανεξάρτητο φάκελο για το κάθε μέλος. Η συνολική παραγωγική διαδικασία των πρώτων υλών ελέγχεται σε όλα τα στάδια της από γεωπόνους της ΑΛ.Μ.ΜΕ ,σε συνεργασία με το εργαστήριο αναλύσεων που διαθέτει και το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (Integrated Crop Management).

  Η ομάδα των γεωπόνων της ΑΛ.Μ.ΜΕ είναι υπεύθυνη για την:

  ImageTην διασφάλιση της ποιότητας της Α' ύλης

  ImageΥποστήριξη του συστήματος ελέγχου των εφαρμογών (Φυτοφαρμάκων,Λιπασμάτων κτλ.)

  ImageΕφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (Integrated Crop Management).

  Με τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η ΑΛ.Μ.ΜΕ, παρέχει στα στελέχη της ,την δυνατότητα να ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες μεθόδους - τακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται στον ποιοτικό έλεγχο της πρώτης ύλης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

                                                    
  Με όλα τα παραπάνω πιστεύουμε πως τα προϊόντα μας προέρχονται από υλικά τα οποία είναι πλήρως ελεγμένα και υγιεινά.