Ειδήσεις - Νέα


Αρθρα

  15-6-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Η ΑΛΜΜΕ στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για να απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Περιγραφή θέσης :

 1.  υπόδειξη των κατάλληλων θαλάμων για την εγκατάσταση των πιλοτικών προϊόντων.
 2.  γεωτεχνική παρακολούθηση των προϊόντων που βρίσκονται σε αποθηκευτική θέση  στο θάλαμο, σε συνεργασία με το γεωτεχνικό προσωπικό της NOVACERT.
 3.  παρακολούθηση και καταγραφή των πρώτων δεδομένων που θα αντληθούν και στις   πρώτες μετασυλλεκτικές μετρήσεις.

  1-6-2023 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

  Το κονσερβοποιείο ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ ΑΕ με έδρα την Κουλούρα Βέροιας Ημαθίας αναζητά ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, χειριστές κλαρκ, μηχανικούς & ηλεκτρολόγους για την καλοκαιρινή περίοδο παραγωγής κομπόστας φρούτων 2023.

 Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πέραν των όσων ορίζονται εκ του νόμου (π.χ. επίδομα γάμου). Επιπλέον, παρέχεται εξοπλισμός εργασίας,δωρεάν μετακίνηση από και προς το εργοστάσιο, καθώς και επιπρόσθετες παροχές στους εργαζομένους της (κάρτες σίτισης & bonus).

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :

 1. Αστυνομική ταυτότητα.
 2. Βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ. ή πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
 3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
 4. Α.Μ.Κ.Α.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους/ες)
 7. ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης.
 8. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ (ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΓΑ), με αναφορά περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων εισφορών ή πιστοποιητικό οφειλής με αναφορά υπαγωγής σε ρύθμιση και τήρησης αυτής.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ για:

 • - Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
 • - Χειριστές Κλάρκ : Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
 • - Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ : Βεβαίωση Αναγγελίας.

  25/10/2019 Η ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ ΑΕ πιστοποιήθηκε με ΑΕΟ(AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR)

 

>